JAZZ


Presentat al concurs de cartells de la Mostra de Jazz de Tortosa
Presentado al concurso de carteles de Mostra de Jazz de Tortosa
Displayed to the contest of posters of Mostra de Jazz de Tortosa