=


Cartell per la campanya de la igualtat del Consorci Hospitalari de Vic
2009/2010